Ống kẽm ruột gà

Ống kẽm ruột gà

Giá sỉ: 1.000đ/cái

Thân ếch đông lạnh

Thân ếch đông lạnh

Giá sỉ: 45.000đ/cái